Expanzné zbrane upravujeme na objednávku z ostrých zbraní podľa aktuálnej ponuky ostrých zbraní.