MAXIM 1910

zbraň komplet sčíslovaná upravená na strelivo 7,62x54R cvičné

Cena : 2500 eur 

Expanzné zbrane upravujeme na objednávku z ostrých zbraní podľa aktuálnej ponuky ostrých zbraní.