Spôsob úpravy zbraní na flobert.

 

Úprava zbrane zo zbrane kalibru 22LR:

Úprava spočíva v skrátení nábojovej komory a vyvŕtaní odfukov. Takáto zbraň je vždy v kalibri 6mm flobert. Aby zbraň bola voľne predajná od 18 rokov, musí mať úsťovú kinetickú energiu max. 7,5J. Z tohto dôvodu je nutné do zbrane vyvŕtať odfuk, ktorý slúži na zníženie úsťovej kinetickej energie. V prípade, že to konštrukcia zbrane umožňuje, odfuk je skrytý v pažbení.

Úprava zbrane zo zbrane iného kalibru ako je 22LR:

Na flobert sa dajú upraviť aj zbrane napríklad v kalibroch 9x19, 7,62x39, 7,62x25, 223rem a iných. Tieto zbrane sa upravujú vždy len v kalibri 4mm flobert. Úprava spočíva vo vložení a upevnení 4mm hlavne do originálnej hlavne zbrane. Nakoľko zbrane v iných kalibroch ako je 22LR majú stredový zápal a flobertkový náboj má okrajový zápal, musí byť po vložení náboja 4mm flobert za tento náboj umiestnený prevodník zápalu zo stredu na okraj ( valček na fotografii).

Takéto zbrane sú jednoranové. 

 

Sa vz 61 flobert

Zbraň v kalibri 4mm flobert 

cena: 430 eur 

Norinco 1911

Zbraň v kalibri 4mm flobert 

zbraň nová originál kufrík a príslušenstvo

cena: 650 eur 

PM 63 RAK

Zbraň v kalibri 4mm flobert 

ku zbrani jeden zásobník

cena: 500 eur 

TT33

Zbraň v kalibri 4mm flobert 

ku zbrani jeden zásobník

cena: 650 

GSG STG 44

Zbraň v kalibri 6mm flobert 

ku zbrani 1ks zásobník

cena: 660 eur 

GSG MP40

Zbraň v kalibri 6mm flobert 

ku zbrani 1ks zásobník

cena: 580 eur 

Grand Power K100

Zbraň v kalibri 4mm flobert 

zbraň nová originál kufrík a príslušenstvo

cena: 710 eur 

Beretta M71

Zbraň v kalibri 6mm flobert 

ku zbrani 1ks zásobník

cena: 450 eur 

PA-63 FEG

Zbraň v kal. 4mm flobert 

 

cena : 500 eur